اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:19

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/18 توسط آقای دکتر محمد مظاهری متخصص طب سنتی، راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

موضوع:

آشنایی با مفاهیم اولیه طب ایرانی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-7:46

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/9/11 توسط آقای محمد رسولیان دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

بررسی کارایی تحصیلات تکمیلی دانشگاهها در ایران

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-7:32

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/8/13 توسط خانم زهرا خلج دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی  راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

Clinical Pharmacogenetics in Oncology­­­­­­­­­­­­­

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-7:30

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/8/6 توسط خانم ملیحه نجفلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

Where Art & Science intersect!   Editing the genomes of babies before they are born

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-7:26

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/29 توسط خانم دکتر رعنا مرادیان راس ساعت 13 با موضوع زیر برگزار می گردد:

درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور آنتی آنژیوژنزThrombospondin-1در مدل موش C57BL/6

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-10:32

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/22 توسط خانم شیوا معین دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی و آقای یاسین اشراقی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

How can we graduate from the Genetics department with best achievements and wonderful memories?

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-10:36

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/15 توسط خانم انیس خلفیان راس ساعت 13و خانم  مائده خسروی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک با موضوعات زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

انیس خلفیان
The role of 27 Hydroxy cholesterol in initiation andMetastasis of ER+ Breast cancer

مائده خسروی

Personalized Medicine

شروع کلاس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:04

شروع کلاسهای دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد رشته های بیوتکنولژی و ژنتیک انسانی از 7 مهر ماه می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir