اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-11:20

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-11:16

تسلیت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:30

دانشجوی محترم، سرکار خانم سارا قاسمی، دانشجوی ارشد ژنتیک انسانی؛ ضایعه مصیبت بار درگذشت مادر گرامیتان ما را نیز اندوهگین ساخت. از خداوند منان، برای آن تازه گذشته رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و اجر خواهانیم. اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی

اضافه شدن عضو محترم هیات علمی به گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-11:09

سرکار خانم دکتر سمر سیدیاحسین به عنوان عضو جدید هیات علمی گروه از تاریخ 96/5/1 در گروه شروع به کار نمودند. بدینوسیله حضور ایشان، خیرمقدم عرض نموده و توفیق روزافزون برایشان ارزومندیم.

تاریخ برگزاری آزمون جامع مرداد ماه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-12:01

تاریخ برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای پزشکی مولکولی ورودی بهمن 1393 از 28 الی 30 ام مرداد ماه می باشد.

تسلیت به همکار

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-9:18

همکار محترم، جناب آقای دکتر محمدامین طباطبایی فر، دانشیار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی: ضایعه مصیبت بار درگذشت پدر همسر گرامیتان ما را نیز اندوهگین ساخت. از خداوند منان، برای آن تازه گذشته رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و اجر خواهانیم.

اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir