اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-10:52

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-9:12

سمینار مورخ 98/2/22 برگزار نمی گردد.

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-10:02

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:18

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/21-11:28

سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-13:04

اطلاعیه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-11:15

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-12:53

آخرین جلسه شورای گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی  با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مورخ 97/12/18 راس ساعت 9 صبح در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارمی گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir