شروع کلاس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شروع کلاسهای دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد رشته های بیوتکنولژی و ژنتیک انسانی از 7 مهر ماه می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir