سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/2/22 توسط خانم دکتر زهرا گلی ملک آبادی راس ساعت 14 با موضوع زیر برگزار خواهد شد:

Biomechanics of Body  Microstructure: cell, Tissue, cell-ECM Interactions in Microfluidic Systems

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir