سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه روز شنبه مورخ 97/2/8 ساعت 3-2 توسط خانم زهرا قاسمی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی برگزار خواهد شد.

موضوع:

The roles of connexins in the breast cancer

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir