سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

بررسی EMT و EMTness در سرطان

توسط خانم سارا انصاری تحت نظارت و راهنمایی سرکار خانم دکتر پروانه نیک پور 

زمان:

یکشنبه 12 خرداد 98 ساعت 13:30 

تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir