سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-6:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه مورخ 96/8/23  بخش اول سیمنار با ارائه خانم ضحی کمالی با موضوع High-density lipoprotein cholesterol causality in coronary artery disease و بخش دوم با ارائه خانم ملیحه مهدی زاده با موضوع the  effect of multiple environmental stressors on the growth andtoxicity of heterosigma akashiwo  برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir