سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/8/6 توسط خانم ملیحه نجفلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

Where Art & Science intersect!   Editing the genomes of babies before they are born

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir