سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/29 توسط خانم دکتر رعنا مرادیان راس ساعت 13 با موضوع زیر برگزار می گردد:

درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور آنتی آنژیوژنزThrombospondin-1در مدل موش C57BL/6

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir