سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/22 توسط خانم شیوا معین دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی و آقای یاسین اشراقی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی راس ساعت 13 با موضوع زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

How can we graduate from the Genetics department with best achievements and wonderful memories?

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir