سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-13:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/7/15 توسط خانم انیس خلفیان راس ساعت 13و خانم  مائده خسروی ساعت 14 دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک با موضوعات زیر در تالار هشت گوش برگزار خواهد شد:

انیس خلفیان
The role of 27 Hydroxy cholesterol in initiation andMetastasis of ER+ Breast cancer

مائده خسروی

Personalized Medicine

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir