سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/16-5:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/4/16 توسط خانم زهرا جزعباسعلیان  راس ساعت 14 با موضوع زیر در تالار طباطبائی  برگزار خواهد شد:

Fragile X treatment:

Dream or Reality?!

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir