سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/16-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/4/16 توسط خانم زهرا جزعباسعلیان  راس ساعت 14 با موضوع زیر در تالار طباطبائی  برگزار خواهد شد:

Fragile X treatment:

Dream or Reality?!

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir