سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/4/9 توسط خانم دکتر سمیه پورپیرالی راس ساعت 14 با موضوع زیر برگزار خواهد شد:

Autophagy in Health and Disease

لوگوی ژنتیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir