سمینار هفتگی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار هفتگی گروه ژنتیک در تاریخ 97/3/5  توسط خانم ملیحه نجفلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک راس ساعت 14 با موضوع زیر برگزار خواهد شد:

A new answer to old question what is life
 
 
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir