سمینار علمی هفتگی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/09-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار علمی این هفته گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی با عنوان: «Molecular approaches to determine primary origine of metastatic cancers» با ارائه سرکار خانم آوا قدیری، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مهرداد زینلیان، در تاریخ سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه 96، از ساعت 14 تا 15 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir