دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیراللهی روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 راس ساعت 8/5 صبح در تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: " جهش زایی هدف دار توکسین منفذساز LLO نوترکیب برای اختصاصی کردن آن علیه رده ی سلولی MCF-7 با اضافه کردن پپتید هدفیاب AHNP"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir