دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-15:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید خیراللهی روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 راس ساعت 8/5 صبح در تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: " جهش زایی هدف دار توکسین منفذساز LLO نوترکیب برای اختصاصی کردن آن علیه رده ی سلولی MCF-7 با اضافه کردن پپتید هدفیاب AHNP"

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir