دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی  روز  یکشنبه مورخ 97/6/25 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir