دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-4:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ژاله اسدی فخر دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  به راهنمایی جناب آقای دکتر منصور صالحی روز سه شنبه مورخ 97/4/12 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روش های سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISH در تشخیص بیماران مبتلا به AML/MDS به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سالهای 95 و 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir