دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-4:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آزاده رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی به راهنمایی سرکار خانم دکتر پروانه نیک پور روز یکشنبه مورخ 97/4/10 راس ساعت 10صبح برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه: بررسی بیوانفورماتیکی و تائید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی    MDA-MB-231 سرطان پستان 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir