تاریخ برگزاری آزمون جامع مرداد ماه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-12:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای پزشکی مولکولی ورودی بهمن 1393 از 28 الی 30 ام مرداد ماه می باشد.

لوگوی ژنتیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir