اولين کارگاه آموزشی کاربرد نسل نوين توالی يابی در تشخيص و مديريت سرطان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/08/06-12:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزار کنندگان: گروه ژنتيک و بيولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری بيمارستان سيد الشهدا، گروه تخصصی OMICS (شرکت مديا طب ژن) و انستیتوی ژنوم پکن (BGI-Tech)

مخاطبان: همکاران محترم انکولوژيست، راديوتراپيست، پاتولوژيست، متخصصين ژنتيک پزشکی، متخصصين پزشکی مولکولی ،  پژوهشگران حوزه سرطان و دانشجويان تحصيلات تکميلی حوزه های مرتبط

زمان: پنجشنبه 7 آبان ماه 94، مکان: اصفهان، پل شيری،  بيمارستان سيدالشهدا، طبقه 3، سالن اجتماعات 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir