اضافه شدن عضو محترم هیات علمی به گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سرکار خانم دکتر سمر سیدیاحسین به عنوان عضو جدید هیات علمی گروه از تاریخ 96/5/1 در گروه شروع به کار نمودند. بدینوسیله حضور ایشان، خیرمقدم عرض نموده و توفیق روزافزون برایشان ارزومندیم.

لوگوی ژنتیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir