استفاده از خوابگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویان گرامی :

درصورتی که متقاضی استفاده از خوابگاه در تابستان سال جاری می باشید، لطفا در اسرع وقت به دفتر گروه مراجعه نمائید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir