فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-12:00
سرکار خانم دکتر زهرا شهشهان هیات علمی محترم دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادرشوهر گرامیتان ) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-11:55
جناب آقای دکتر حمید کلانتری هیات علمی محترم دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی
Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir