فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/12-7:42

سرکار خانم دکتر فیروزه معین زاده عضو محترم هیات علمی گروه داخلی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر بزرگوارتان) را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-8:37

بدینوسیله درگذشت استاد فقید مرحومه دکتر افسون امامی عضو محترم هیات علمی گروه داخلی را به خانواده محترم آن مرحومه، جامعه پزشکان، اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه غفران و مغفرت الهی و برای سایر بستگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-8:36

بدینوسیله درگذشت استاد فقید مرحوم دکتر محمد گلشن را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه پزشکان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم غفران و مغفرت الهی و برای سایر بستگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

 

Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir