فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد دوشنبه, 01/03/1396 - 12:07

جناب آقای دکتر معمارزاده رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امام حسین علیه السلام

 بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر بزرگوارتان) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.

هیات رئیسه دانشکده پزشکی

انالله و انا الیه راجعون

تاریخ ایجاد دوشنبه, 18/02/1396 - 08:28

بدینوسیله درگذشت مرحوم آقای دکتر رحیم فشارکی استاد پیشکسوت گروه جراحی و از بزرگان علم پزشکی اصفهان را به جامعه پزشکی، اساتید و دانشجویان تسلیت عرض می نماییم.

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد یکشنبه, 10/02/1396 - 09:19
سرکارخانم خزائیلی همکار محترم گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه  علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 09:16

جناب آقای دکتر طالب آزرم     استاد فرهیخته دانشکده پزشکی 

          بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت دختر گرامیتان) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.

هیات رئیسه دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir