فوت شدگان

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/12-6:06

سرکار خانم دکتر روشنک ابوترابی عضو محترم گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر بزرگوارتان ) را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir