فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه, 02/02/1396 - 10:12

سرکارخانم دکتر بهنام فر

 بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر بزرگوارتان) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.

هیات رئیسه دانشکده پزشکی

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 09:16

جناب آقای دکتر طالب آزرم     استاد فرهیخته دانشکده پزشکی 

          بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت دختر گرامیتان) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.

هیات رئیسه دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir