فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/18-9:55

سرکار خانم نفیسه سادات حسینی بدینوسیله مصیبت وارده ( درگذشت پدر بزرگوارتان) را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-11:35
جناب اقای دکتر بابک وحدت پور مدیر محترم گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامی تان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی.
Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir