فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-9:20

سرکارخانم دکتر آناهیتا بابک عضومحترم هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-9:27

جناب آقای دکتر حمیدرضا طالقانی هیات علمی محترم گروه معارف دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت مادر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir