فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-8:00

جناب آقای دکتر محمدکاظمی همکار محترم گروه ژنتیک بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر بزرگوارتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir