فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-10:04

سرکار خانم دکتر توکلی فرد عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر بزرگوارتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد جمعه,1398/11/04-14:50
جناب آقای دکتر علی صالحی رئیس مرکز آموزشی درمانی فیض بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت فرزند دلبندتان) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم. هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی
Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir