فوت شدگان

انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/21-12:33

سرکار خانم دکتر بهنوش محمدی عضو محترم هیئت علمی گروه آسیب شناسی  دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت همسر عزیزتان ) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

Subscribe to RSS - فوت شدگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir