فوت شدگان

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/06-10:37

جناب آقای ابراهیم عابدی همکار محترم گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

انا لله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-9:51
سرکارخانم فخرالسادات حسینی کارشناس محترم گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر گرامیتان ) را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی
Subscribe to RSS - فوت شدگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir