اخبار گروه پزشکی اجتماعی

برگزاری آزمون دانشجویان پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/03/12-9:32

آزمون دروس ترم اول، دوم و سوم دانشجویان مقطع MPH پزشک خانواده در روزهای هفتم و دوازدهم مردادماه برگزار می گردد.

برگزاری آزمون دانشجویان پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1394/04/13-9:40

آزمون دروس ترم چهارم دانشجویان مقطع MPHپزشک خانواده در روزهای ششم (کلاس شماره 34 و 35)وسیزدهم تیرماه(کلاس شماره 14) ساعت 12صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir