اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه شورای کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-8:12

جلسه شورای کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/10/18 ساعت 8:30 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-8:09

جلسه شورای کارورزی پزشک خانواده  در تاریخ یکشنبه 96/10/17 ساعت 11 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه با ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-5:54

یک شنبه 30 مهر 96 در ساعت 15:30 جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با خانم دکتر چنگیز و مسئولین دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید .

جلسه با ریاست دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-5:54

 شنبه  29 مهر 96 در ساعت 12:30 صبح جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با آقای دکتر امامی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید .

جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/12-7:40

پنج شنبه 12 مرداد 96 در ساعت 9:30 صبح جلسه اعضای گروه پزشکی اجتماعی با آقای دکتر اصغری و مسئولین دانشکده در دفتر ریاست دانشگاه برگزار میگردد.

کنفرانس مدیریت حوادث و بلایا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-4:49

کنفرانس مدیریت حوادث و بلایا در تاریخ دوشنبه  96/3/22 راس ساعت 10 در سالن کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-5:31

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری آقای دکتر نورالله رنجبر در تاریخ 96/3/10 راس ساعت 12 در کلاس کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

آزمون کتبی کارورزان خرداد ماه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/06-8:20

آزمون کتبی کارورزان خرداد ماه پزشکی اجتماعی در تاریخ شنبه 6 خرداد ماه 96 راس ساعت 12:30 در کلاس شماره 14 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir