اخبار گروه پزشکی اجتماعی

لغو کلاسهای تئوری گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:51

کلیه کلاسهای کاراموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده و دستیاری بدنبال همه گیری کروناویروس و خطرات ناشی از آن لغو گردید.

تشکیل پانل بررسی نظرات کارشناسی گروه های پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:45

در تاریخ 30 بهمن ماه سال 98 در ساعت 12:30، پانل بررسی نظرات کارشناسی گروه های پزشکی اجتماعی جهت پاسخ دهی به  سوالات مطرح شده در نامه شماره 518/1453/د تاریخ 98/11/21 دبیرخانه شورای اموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان، در خصوص تبادل نظر درباره مشکلات رشته تخصصی پزشکی اجتماعی در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

تشکیل جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی در خصوص برنامه کاروری جدید پیشنهادی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:39

در تاریخ 30 بهمن ماه 98، در ساعت 13:30 جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی در خصوص برنامه کاروری جدید پیشنهادی و بحث و تبادل نظر در ارتباط با ان در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کارگروه کارورزی پزشکی خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:35

در تاریخ 30 بهمن ماه جلسه کارگروه کارورزی پزشک خانواده در خصوص تصمیم گیری وهماهنگی برگزاری این دوره با دوره گروه پزشکی اجتماعی در اسفند ماه در سالن شورای گروه برگزار گردید 

برگزاری دومین کارگاه کارآفرینی و مدلهای کسب و کار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/27-5:39

در روز 26 بهمن دومین کارگاه کار آفرینی و مدل های کسب و کار برای کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی در سالن شورای گروه برگزار گردید . این کارگاهها که با استقبال خوب دانشجویان همراه شده توسط آقای مهندس فرید ملک احمدی رییس اتاق جوانان بین الملل اصفهان و مدرس ومشاور دوره های کار آفرینی برگزار میگردد.

بازدید اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان از گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-6:41

در تاریخ 6 و7 بهمن اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان از گروه پزشکی اجتماعی و مراکز جامع سلامت ابن سینا و یزدآباد و باغ ابریشم وهمچنین کلینیک پزشکی خانواده ابن سینا بازدید نمودند و با چگونگی آموزش کار اموزان وکارورزان پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده آشنا شدند. 

برگزاری جلسه کارگروه کارآموزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-6:39

در تاریخ 98/10/30 جلسه شورای کارگروه کار آموزی پزشکی اجتماعی در سالن گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید. 

برگزاری کارگاه کارآفرینی و مدلهای کسب و کار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/30-10:06

اولین دوره " کارگاه کارآفرینی و مدلهای کسب و کار" در تاریخ بیست و یک دی ماه  سال جاری ویژه دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی در محل سالن گروه برگزار گردید. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir