اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه طراحی و تنظیم برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-8:09

در تاریخ 18 خرداد در ساعت 11 تا 14 جلسه شورای گروه جهت تدوین و طراحی برنامه عملیاتی گروه در سال 99-1400 تشکیل گردید.

جلسه طراحی و تنظیم برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-8:09

در تاریخ 17 خرداد در ساعت 12 تا 14 جلسه شورای گروه جهت تدوین و طراحی برنامه عملیاتی گروه در سال 99-1400 تشکیل گردید.

جلسه شورای گروه برای طراحی برنامه عملیاتی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/12-8:56

در تاریخ 12 خرداد ماه سال جاری، در ساعت 10 صبح جلسه شورای گروه برای تصمیم گیری و طراحی برنامه عملیاتی سال 1399-1400 در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

اعلام زمان شروع حضور فیزیکی کارورزان و کاراموزان در بخش های بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/12-8:48

پیرو بند دوم نامه شماره 707/500/د مورخ 99/3/6 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم حضور فیزیکی دانشجویان و کارورزان از تاریخ 17/3/99 در بخش های آموزشی، تاریخ شروع دوره کارورزان و کارآموزان پزشکی اجتماعی از شنیه 17 خرداد ماه می باشد.

اعلام زمان شروع حضور فیزیکی کارورزان و کاراموزان در بخش های بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/12-8:48

پیرو بند دوم نامه شماره 707/500/د مورخ 99/3/6 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم حضور فیزیکی دانشجویان و کارورزان از تاریخ 17/3/99 در بخش های آموزشی، تاریخ شروع دوره کارورزان و کارآموزان پزشکی اجتماعی از شنیه 17 خرداد ماه می باشد.

برگزاری جلسه شورای گروه در خصوص تصمیم گیری برای حضور فیزیکی از 17 خرداد ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/12-8:39

در تاریخ 11 خرداد ماه ساعت 13، جلسه ای در سالن شورای گروه پزشکی اجتمایع در خصوص تصمیم گیری برای شروع حضور فیزیکی کارورزان و دانشجویان و برنامه ریزی برای نحوه فعالیت آنها در بخش ها از 17 خرداد ماه برگزار شد.

جلسه شورای کارآموزی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/27-6:03

در تاریخ 22 اردیبهشت 99، جلسه شورای کاراموزی پزشکی اجتماعی در سالن شورای گروه تشکیل و پیرامون روند آموزش مجازی و اصلاح برنامه کارآموزی طبق کوریکولوم جدید تصمیم گیری شد.

برگزاری کلیه کلاس های تئوری بصورت مجازی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/14-7:21

کلاس های دوره کارآموزی، کارورزی پزشک خانواده و کارورزی پزشکی اجتماعی و دستیاران پزشکی اجتماعی بصورت مجازی آنلاین(اسکای روم) و آفلاین(سامانه نوید) برگزار می گردد. جهت دسترسی به لینک کلاس های برگزار شده در سامانه اسکای روم و نوید به لینک زیر مراجعه نمایید:

Skyroom: http://med.mui.ac.ir/?q=node/12439

Navid:http://muinavid.vums.ac.ir/

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir