اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-8:08

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 27/1/97 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/26-6:55

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 97/1/20 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

انتصاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/16-9:41

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر زیبا فرج زادگان ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی منصوب گردیدند.

اطلاعیه دوره کارآموزی بهداشت فروردین ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-11:17

به اطلاع میرساند ،شروع دوره کارآموزی بهداشت فروردین ماه ، روز 1397/1/14 راس ساعت 8 در گروه پزشکی اجتماعی می باشد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-10:11

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/12/7 ساعت 11:30 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-10:22

جلسه شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/30 ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

جلسه انتخابات مدیر گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-7:10

جلسه انتخابات مدیر گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/11/17 ساعت 12 با حضور دکتر مجتبی رحیمی در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

برگزاری آزمون جامع عملی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-6:52

آزمون جامع عملی(OSCE) دستیاران پزشکی اجتماعی روز شنبه تاریخ 96/11/28 در محل گروه پزشکی اجتماعی برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir