اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه هماهنگی دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-9:23

جلسه هماهنگی پزشکی خانواده در تاریخ 21 خرداد ماه سال 1397 با حضور مسئولین برنامه دستیاری در محل کلینیک پزشک خانواده بیمارستان امین تشکیل گردید. در این جلسه به بررسی برخی مشکلات و راهکارهای ارتقا مباحث آموزشی دستیاران پرداخته شد. همچنین مقرر گردید خانم حاج احمدی بعنوان منشی گروه پزشک خانواده شروع به فعالیت نمایند.

جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-10:30

در تاریخ 97/3/21 جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی در ساعت 11:30 در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-10:28

در تاریخ 97/3/7 جلسه دفاع از پایان نامه های کارورزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

دستورالعمل 37 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-8:39

دستورالعمل 37 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری روی سایت گروه(دستیاری پزشکی اجتماعی و خانواده) قرار گرفت.

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-15:02

فردا دوشنبه 97/2/31  در ساعت 12 تا 14 شورای پژوهشی و جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری پزشک خانواده در محل شورای گروه برگزار  می گردد.

کسب رتبه دوم در ارزشیابی وب سایت گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-8:47

گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده موفق به کسب رتبه دوم در ارزشیابی وب سایت گروه های آموزشی دانشکده پزشکی شد.

نیازسنجی آموزشی کارآموزان در مدارس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-11:33

کارآموزان خانه بهداشت یزدآباد در تاریخ 97/2/16 از یکی از مدارس دوره متوسطه اول منطقه بازدید نموده و علاوه بر اجرای چند برنامه آموزشی، اقدام به نیازسنجی آموزشی در این مدرسه نمودند. در این راستا این دانشجویان چندین مصاحبه با مسئولین و چند نفر از دانش آموزان انجام دادند.

مراسم بزرگداشت مقام استاد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/16-9:21

مراسم بزرگداشت مقام استاد در روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 در سالن ورزشی شهید موحدیان از ساعت 9:30 تا 14 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir