اخبار گروه پزشکی اجتماعی

سفارش تدوین و ارائه طرح گرانت کوهورت سالمندان توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-7:55

سرکار خانم دکتر فرج زادگان

مدیر محترک گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

با سلام و احترام

کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-9:48

در راستای بهبود کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه برای اولین بار خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت بیش از هشتاد هزار نفر از جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت شماره یک به گروه پزشکی اجتماعی واگذار گردید. در این تفاهم نامه با استقرار اساتید گروه پزشکی اجتماعی بعنوان مدیر مرکز و دستیاران ، عرصه های آموزش سرپایی تحول قابل توجهی پیدا خواهند کرد.

کنفرانس آموزشی تغذیه و ورزش در چاقی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-7:32

جلسه آموزشی با عنوان تغذیه و ورزش در چاقی در تاریخ 29 مهر ماه 97 راس ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی توسط سرکار خانم دکتر بابک با حضور اساتید و دستیاران گروه برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی دیابت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-8:53

جلسه آموزشی با عنوان دیابت در تاریخ 24 مهر ماه 97 راس ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی توسط سرکار خانم دکتر گلشیری با حضور اساتید و دستیاران گروه برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی فعالیت فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-8:53

جلسه آموزشی با عنوان فعالیت فیزیکی در تاریخ 23 مهر ماه 97 راس ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی توسط سرکار خانم دکتر فرج زادگان با حضور اساتید و دستیاران گروه برگزار گردید.

مشارکت کارورزان پزشک خانواده در برنامه روز سالمند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:01

کارورزان بخش درمانگاه پزشک خانواده در برنامه ای که به مناسبت روز سالمند در مرکز سلامت جامعه بهارستان به منظور تکریم مقام سالمند اجرا شد، حضور فعال داشتند.

مشارکت کارورزان پزشک خانواده در طرح معاینه سالمندان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-8:57

کارورزان درمانگاه پزشک خانواده در روز دوشنبه 9 مهر ماه 97 در طرح معاینه رایگان سالمندان که به مناسبت روز جهانی سالمند به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و مرکز بهداشت در پارک سپاهانشهر برگزار گردید، مشارکت فعال داشتند.

جلسه با مسئولین گسترش استان و شبکه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/26-5:54

جلسه هماهنگی با مسئولین امور گسترش معاونت استان و شبکه های یک و دو در تاریخ 26 شهریور 97 در محل گروه پزشکی اجتماعی راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir