اخبار گروه پزشکی اجتماعی

برگزاری جلسه کنفرانس هفتگی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/24-6:16

پنج شنبه 22 آبان ماه راس ساعت 10، جلسه کنفرانس هفتگی گروه پزشکی اجتماعی، با موضوع"community based-intervention" با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی از طریق سامانه BBB بصورت غیر حضوری تشکیل گردید.

برگزاری جلسه معارفه با دستیاران جدید

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/08/14-17:13

دوشنبه 12 آبان ماه جلسه معارفه دستیاران جدید الورود در سالن شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران راس ساعت 12:30 برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/08/11-6:00

پنج شنبه 15 آبان ماه، کنفرانس اموزشی "Community Health Assessment" از طریق سامانه BBB  با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/08/08-7:29

پنج شنبه 8 آبان ماه کنفرانس اموزشی گروه پزشکی اجتماعی تحت عنوان "روشهای آموزش دستیار پزشکی جتماعی در دنیا" راس ساعت 10 از طریق سامانه BBB با حضور همه اعضای گروه پزشکی اجتماعی بصورت غیرحضوری برگزار می گردد.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/30-7:11

جلسه شورای گروه با هدف هماهنگی دوره دستیاری و سایر مشکلات و چالش های پیش روی گروه، در تاریخ 30 مهر 99 در ساعت 8 تا 10 بصورت غیرحضوری از طریق سامانه Big Blue BUTTOM با حضور اعضای گروه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/20-6:11

جلسه دفاع دانشجویی در چهارشنبه تاریخ 16 مهر ماه در ساعت 10 در سالن شورای گروه با حضور اساتید گروه پزشکی اجتماعی و نماینده معاونت پزوهشی تشکیل گردید.

شروع کلاس های دوره کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/12-8:04

از شنبه 12 مهر ماه کلاس های دوره کارورزی پزشکی اجتماعی و درمانگاه پزشک خانواده تشکیل می گردد.

برگزاری جلسه کارگروه کارآموزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/08-11:37
در تاریخ ۸ مهر ماه ۹۹ ، جلسه کاراموزی در محل دفتر مسئول کاراموزی برگزار گردید ، در این جلسه پیرامون بازبینی نحوه نمره دهی و نیز چگونگی برگزار ازمون پایان دوره تصمیم گیری صورت گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir