اخبار گروه پزشکی اجتماعی

ویزیت افراد بی خانمان توسط کارورزان درمانگاه پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:21

 در روز یکشنبه 16 دی ماه 97،  5 تن از کارورزان درمانگاه پزشک خانواده به همراه پزشک مرکز سپاهان شهر، اقدام به معاینه رایگان افراد بی خانمان نمودند.

تشکیل جلسه هم اندیشی مسئول درس کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:17

جلسه هم اندیشی با حضور مسئول درس کارورزی درمانگاه پزشک خانواده و کارورزان درجهت ارتقا کیفیت آموزش این دوره در روز شنبه 15 دی ماه تشکیل گردید. در این جلسه با 4 نفر از کارورزان عضو شورای مشاورین جوان و کمیته پزوهش های دانشجویی، درباره تشکیل تیم دانشچویی و انجام نیاز سنجی جهت تهیه منابع علمی مورد نیاز برای بروز رسانی علمی پزشکان مراکز همکار و پاسخ به نیاز های آموزشی و مهارتی کارورزان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انتخاب دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-9:18

بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان، مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی، بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397 را، به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم.

جلسه کارگروه دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:24

در تاریخ 11 و 28 آذر ماه جلسه دستیاری پزشک خانواده در گروه پزشکی اجتماعی با هدف بررسی و آماده سازی بانک سوالات پزشک خانواده برگزار شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:25

در تاریخ 25 آذر ماه جلسه کارآموزی در دفتر معاون گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه کارگاه کارآموزی نوشته شد و مقرر شد از بهمن ماه اجرا شود.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:12

در تاریخ 21 آذر ماه جلسه کارآموزی در گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد و نظر اعضای گروه پیرامون برنامه جدید کارگاه کارآموزی و نیز لاگ بوک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جمع بندی نهایی شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:12

در تاریخ 14 آذر ماه جلسه کارآموزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه جدید کارگاه کارآموزی و لاگ بوک جدید در حضور کلیه اعضای گروه مطرح شد.

برگزاری جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-7:26

یکشنیه 11 آذر ماه ساعت 9 تا 10:30، جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور  اساتید آموزشی فیلد کارورزی جهت هماهنگی در آموزش کارورزان در فیلد در آذر ماه برگزار شد. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir