اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه کارگروه دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:24

در تاریخ 11 و 28 آذر ماه جلسه دستیاری پزشک خانواده در گروه پزشکی اجتماعی با هدف بررسی و آماده سازی بانک سوالات پزشک خانواده برگزار شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-11:25

در تاریخ 25 آذر ماه جلسه کارآموزی در دفتر معاون گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه کارگاه کارآموزی نوشته شد و مقرر شد از بهمن ماه اجرا شود.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:12

در تاریخ 21 آذر ماه جلسه کارآموزی در گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد و نظر اعضای گروه پیرامون برنامه جدید کارگاه کارآموزی و نیز لاگ بوک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جمع بندی نهایی شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:12

در تاریخ 14 آذر ماه جلسه کارآموزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه جدید کارگاه کارآموزی و لاگ بوک جدید در حضور کلیه اعضای گروه مطرح شد.

برگزاری جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-7:26

یکشنیه 11 آذر ماه ساعت 9 تا 10:30، جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور  اساتید آموزشی فیلد کارورزی جهت هماهنگی در آموزش کارورزان در فیلد در آذر ماه برگزار شد. 

آموزش پیشگیری از ابتلا به ایدز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-6:35

آموزش پیشگیری از ابتلا به ایدز توسط خانم دکتر ایزدی، دستیار پزشکی اجتماعی روز دوشنبه 12 آذر در خانه سلامت شهرداری ناحیه 3 اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزشی در مرکز شهید رستمیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-6:33

کلاس آموزشی وارنیش با حضور کارآموزان و کارورزان پزشکی اجتماعی و مراقبین سلامت در روز دوشنبه 12 آذر ماه 97 در مرکز شهید رستمیان تشکیل گردید.

نمایش و تحلیل فیلم برادرم خسرو از منظر عوامل اجتماعی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-7:25

نمایش و تحلیل فیلم "برادرم خسرو" از منظر عوامل اجتماعی سلامت با حضور اساتید و صاحبنظران دانشگاه و سینما، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر کمال حیدری، دکتر مجید برکتین و آقای سیاوش گلشیری، روز یکشنبه 11 آذر ماه 1397 از ساعت 13 تا 16 در سالن رازی واقع در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir