اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه مشترک با روُسای شبکه های بهداشتی و درمانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-6:44

جلسه مشترک با روُ سای شبکه های بهداشتی و درمانی جهت هماهنگی برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی در تاریخ 21 فروردین 98 راس ساعت 10 صبح، در گروه پزشکی اجتماعی برگزار می شود.

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-5:47

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری پزشکی خانواده خانم دکتر ندا معین به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا امینی و جناب اقای دکتر رضا خدیوی در تاریخ 97/12/15 راس ساعت 12 در سالن کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

جلسه شورای کارگروه کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-10:52

جلسه شورای کارگروه کارورزی با هدف بررسی محتوی برنامه کارورزی و هماهنگی بین اساتید گروه جهت اموزش کارورزان در فیلد و بررسی چالش های پیش روی برنامه کارورزی در تاریخ 14 اسفند ماه 97 در گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

ارزشیابی برنامه پزشک خانواده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-9:00

در تاریخ 16 بهمن 1397 جلسه ارزشیابی برنامه دستیاری پزشک خانواده توسط تیم ارزیابی وزارت بهداشت و درمان در گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

تشکیل جلسه شورای کارورزی با حضور نماینده کارورزان پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-7:06

 جلسه مشترک کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور نماینده کارورزان دوره دی ماه جهت تبادل نظر و بررسی مشکلات برنامه در تاریخ سه شنبه 9 بهمن ماه 97 در سالن اجتماعات پزشکی اجتماعی تشکیل گردید.

ویزیت افراد بی خانمان توسط کارورزان درمانگاه پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:21

 در روز یکشنبه 16 دی ماه 97،  5 تن از کارورزان درمانگاه پزشک خانواده به همراه پزشک مرکز سپاهان شهر، اقدام به معاینه رایگان افراد بی خانمان نمودند.

تشکیل جلسه هم اندیشی مسئول درس کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:17

جلسه هم اندیشی با حضور مسئول درس کارورزی درمانگاه پزشک خانواده و کارورزان درجهت ارتقا کیفیت آموزش این دوره در روز شنبه 15 دی ماه تشکیل گردید. در این جلسه با 4 نفر از کارورزان عضو شورای مشاورین جوان و کمیته پزوهش های دانشجویی، درباره تشکیل تیم دانشچویی و انجام نیاز سنجی جهت تهیه منابع علمی مورد نیاز برای بروز رسانی علمی پزشکان مراکز همکار و پاسخ به نیاز های آموزشی و مهارتی کارورزان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انتخاب دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-9:18

بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان، مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی، بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397 را، به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir