اخبار گروه پزشکی اجتماعی

تشکیل جلسه هم اندیشی مسئول درس کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-10:47

جلسه هم اندیشی با حضور مسئول درس کارورزی درمانگاه پزشک خانواده و کارورزان درجهت ارتقا کیفیت آموزش این دوره در روز شنبه 15 دی ماه تشکیل گردید. در این جلسه با 4 نفر از کارورزان عضو شورای مشاورین جوان و کمیته پزوهش های دانشجویی، درباره تشکیل تیم دانشچویی و انجام نیاز سنجی جهت تهیه منابع علمی مورد نیاز برای بروز رسانی علمی پزشکان مراکز همکار و پاسخ به نیاز های آموزشی و مهارتی کارورزان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انتخاب دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-11:48

بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان، مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی، بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397 را، به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم.

جلسه کارگروه دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-13:54

در تاریخ 11 و 28 آذر ماه جلسه دستیاری پزشک خانواده در گروه پزشکی اجتماعی با هدف بررسی و آماده سازی بانک سوالات پزشک خانواده برگزار شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-13:55

در تاریخ 25 آذر ماه جلسه کارآموزی در دفتر معاون گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه کارگاه کارآموزی نوشته شد و مقرر شد از بهمن ماه اجرا شود.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:42

در تاریخ 21 آذر ماه جلسه کارآموزی در گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد و نظر اعضای گروه پیرامون برنامه جدید کارگاه کارآموزی و نیز لاگ بوک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جمع بندی نهایی شد.

برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:42

در تاریخ 14 آذر ماه جلسه کارآموزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه جدید کارگاه کارآموزی و لاگ بوک جدید در حضور کلیه اعضای گروه مطرح شد.

برگزاری جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-9:56

یکشنیه 11 آذر ماه ساعت 9 تا 10:30، جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور  اساتید آموزشی فیلد کارورزی جهت هماهنگی در آموزش کارورزان در فیلد در آذر ماه برگزار شد. 

آموزش پیشگیری از ابتلا به ایدز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-9:05

آموزش پیشگیری از ابتلا به ایدز توسط خانم دکتر ایزدی، دستیار پزشکی اجتماعی روز دوشنبه 12 آذر در خانه سلامت شهرداری ناحیه 3 اصفهان برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir