اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه مشترک هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/28-4:55

در تاریخ 28 تیر ماه ساعت 10 جلسه هماهنگی جهت برگزاری دوره کارورزی پزشکی اجتماعی با نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سالن شورای گروه برگزار می گردد.

اطلاعیه مربوط به مدرسه تابستانی با عنوان آینده بیمارستانها در دوران همه گیری کرونا

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:48

مدرسه تابستانی با عنوان"The hospital of The Future in Times of Covid-19"  در تاریخ 30-20 جولای 2020 بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

برگزاری سمینار آموزشی تحلیل آماری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-11:37
در تاریخ ۱۶ تیر ماه سمینار آموزشی با عنوان تحلیل پیشرفته آماری در ساعت ۱۰ در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد.

جلسه گزارش برنامه عملیاتی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:15

در تاریخ 9 تیر ماه 99، جلسه گزارش اجرای برنامه عملیاتی جدید گروه و بررسی عناوین پژوهشی اساتید و گزارش ارزشیابی وبسایت گروه، در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

جلسه تودیع و معارفه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:14

در تاریخ 9 تیر ماه 99، جلسه تودیع اعضای گروه با خانم دکتر عاطفه واعظی و جلسه معارفه با آقای دکتر زاهد نژاد در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی اجرای برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/26-10:12

در تاریخ 26 خرداد در ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه با حضور اعضای گروه برگزار گردید.

جلسه هماهنگی کارگروه کوهورت سالمندان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-9:41

جلسه هماهنگی کوهورت سالمندان(IG+ 60) در تاریخ 17 خرداد  ساعت 13 تا 15 در سالن شورای گروه، با حضور اعضای کوهورت تشکیل گردید.

جلسه طراحی و تنظیم برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-8:10

در تاریخ 19 خرداد در ساعت 8:30 تا 11:30 جلسه شورای گروه جهت تدوین و طراحی برنامه عملیاتی گروه در سال 99-1400 تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir