اخبار گروه پزشکی اجتماعی

جلسه ژورنال کلاب گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-8:29

در تاریخ شنبه 2 اسفند ماه 1399، جلسه ژورنال کلاب دستیاران گروه با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی از طریق سامانه BBB راس ساعت 12 برگزار می گردد.

جلسه شورای کارگروه کارآموزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/28-7:57

در تاریخ 27 بهمن ماه راس ساعت 12 جلسه شورای کارگروه کارآموزی بصورت مجازیاز طریق سامانه BBB با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-8:28

 شنبه 25 بهمن ماه 99، جلسه شورای گروه با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی راس ساعت 12 از طریق سامانه BBB تشکیل خواهد شد.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-10:00

در تاریخ 20 بهمن 99 راس ساعت 10 جلسه شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی گروه در سالن آموزشی گروه برگزار گردید.

انتخاب استادبرگزیده آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-9:59

سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان و سرکار خانم دکتر پرستو گلشیری در جشنواره آموزشی 16 بهمن سال 1399 بعنوان استاد برگزیده آموزشی انتخاب شدند.

جلسه شورای کارورزی پزشکی خانواده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-10:23

در تاریخ 99/11/19 جلسه شورای کارورزی پزشک خانواده با موضوع بررسی درخواست دانشجویان و مصوبات شورای کارورزی دانشکده پزشکی در ساعت 11:30 در گروه پزشکی اجتماعی تشکیل گردید.

کنفرانس اموزشی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/20-9:04

جلسه کنفرانس آموزشی گروه پزشکی اجتماعی با عنوان "مدل ترانس تئورتیک(Transtheoretical Model)" پنج شنبه 25 دی ماه راس ساعت 10 با حضور اعضای گروه از طریق سامانه BBB برگزار می گردد.

جلسه ژورنال کلاب گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/13-11:21

جلسه ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ پنج شنبه 18 دی ماه ساعت 9 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی از طریق سامانه BBBبرگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه پزشکی اجتماعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir