گزارش عملکرد هفته آموزش

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/12-5:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در سومین روز هفته آموزش 9/2/98 گروه پزشکی اجتماعی نشستی در تالار طباطبایی برگزار نمود. در این جلسه مدیر محترم گروه خانم دکتر فرج زادگان پیرامون فعالیتهای دانشجویان - کارآموزی ، کارورزی ، درمانگاه پزشک خانواده و نقش پزشکی اجتماعی در دنیای پزشکی مدرن مطالبی ارائه نمودند . ایشان اعلام کردند جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی که زیر نظر اساتید پزشکی اجتماعی هستند 80 هزار نفر است . همچنین از پویش " از خودت یک اثر بگذار " که از دو سال پیش به پیشنهاد مسئول کارآموزی پزشکی اجتماعی آغاز شده وفعالیتهای برجسته دانشجویان در این راستا اشاره نمودند و از 8 تن از دانشجویان برتر تقدیر کردند. . همزمان با این نشست پوسترهای دانشجویان در رابطه با پویش در راهرو تالار به نمایش گذاشته شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir