گزارش اعتبار بخشی سال 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در برنامه اعتباربخشی امسال که در ماه جاری انجام شد گروه پزشکی اجتماعی و خانواده در بخشهای طرح جامع آموزش سلامت و برنامه کارورزی درمانگاه پزشک خانواده موفق به کسب امتیاز بهترین عملکرد گردید . این موفقیت را به همه عزیزان تبریک گفته و از زحمات آنان سپاسگزاری میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir