کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-12:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در راستای بهبود کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه برای اولین بار خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت بیش از هشتاد هزار نفر از جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت شماره یک به گروه پزشکی اجتماعی واگذار گردید. در این تفاهم نامه با استقرار اساتید گروه پزشکی اجتماعی بعنوان مدیر آموزش و دستیاران ، عرصه های آموزش سرپایی تحول قابل توجهی پیدا خواهند کرد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir