کنفرانس آموزشی فعالیت فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزشی با عنوان فعالیت فیزیکی در تاریخ 23 مهر ماه 97 راس ساعت 12 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی توسط سرکار خانم دکتر فرج زادگان با حضور اساتید و دستیاران گروه برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir