کسب رتبه دوم در ارزشیابی وب سایت گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده موفق به کسب رتبه دوم در ارزشیابی وب سایت گروه های آموزشی دانشکده پزشکی شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir