کارگاه کارآموزی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه کارآموزی شهریور ماه 97 در تاریخ 3 و 4 و 5 شهریور از ساعت 8 تا 13 در کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir