کاراموزان منطقه یزدآباد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارآموزان منطقه یزدآباد در ماه خرداد اقدام به تهیه فیلم های آموزشی در زمینه پیشگیری از برخی بیماریها مانند CCHF نموده اند که در تلوزیون خانه بهداشت برای مراجعین پخش می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir