ویزیت افراد بی خانمان توسط کارورزان درمانگاه پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 در روز یکشنبه 16 دی ماه 97،  5 تن از کارورزان درمانگاه پزشک خانواده به همراه پزشک مرکز سپاهان شهر، اقدام به معاینه رایگان افراد بی خانمان نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir