نیازسنجی آموزشی کارآموزان در مدارس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارآموزان خانه بهداشت یزدآباد در تاریخ 97/2/16 از یکی از مدارس دوره متوسطه اول منطقه بازدید نموده و علاوه بر اجرای چند برنامه آموزشی، اقدام به نیازسنجی آموزشی در این مدرسه نمودند. در این راستا این دانشجویان چندین مصاحبه با مسئولین و چند نفر از دانش آموزان انجام دادند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir