نمایش و تحلیل فیلم برادرم خسرو از منظر عوامل اجتماعی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمایش و تحلیل فیلم "برادرم خسرو" از منظر عوامل اجتماعی سلامت با حضور اساتید و صاحبنظران دانشگاه و سینما، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر کمال حیدری، دکتر مجید برکتین و آقای سیاوش گلشیری، روز یکشنبه 11 آذر ماه 1397 از ساعت 13 تا 16 در سالن رازی واقع در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir