مشارکت کارورزان پزشک خانواده در طرح معاینه سالمندان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارورزان درمانگاه پزشک خانواده در روز دوشنبه 9 مهر ماه 97 در طرح معاینه رایگان سالمندان که به مناسبت روز جهانی سالمند به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و مرکز بهداشت در پارک سپاهانشهر برگزار گردید، مشارکت فعال داشتند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir