مشارکت کارورزان پزشک خانواده در برنامه روز سالمند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارورزان بخش درمانگاه پزشک خانواده در برنامه ای که به مناسبت روز سالمند در مرکز سلامت جامعه بهارستان به منظور تکریم مقام سالمند اجرا شد، حضور فعال داشتند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir