مراسم تودیع استاد گرامی آقای دکتر رضا روزبهانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/06-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مراسم گرامیداشت استاد فرهیخته جناب آقای دکتر رضا روزبهانی به مناسبت بازنشستگی ایشان در روز چهارشنبه 98/4/5 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید . دراین نشست که با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر امامی ، جناب آقای دکتر نصر اصفهانی ، سرکار خانم دکتر فرج زادگان و جمعی از اساتید گروه ،پزشکان ، کارکنان و دستیاران پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده از خدمات و دستاورد های آقای دکتر روزبهانی سپاسگزاری گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir