شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه گزارش صبحگاهی مشترک گروه پزشکی خانواده و گروه داخلی با حضور اساتید ، دستیاران وکارورزان دو گروه در تاریخ سه شنبه 98/5/1 در مرکز آموزشی درمانی امین برگزار گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir