سفارش تدوین و ارائه طرح گرانت کوهورت سالمندان توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سرکار خانم دکتر فرج زادگان

مدیر محترک گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

با سلام و احترام

با تبریک فرارسیدن آذر، ماه پژوهش، از آن جا که طبق شواهد، پدیده سالمندی در جامعه ایرانی رو به تزاید است و طبعا مسائل سلامتی خاص سالمندان، کاهش سالهای فعال عمر ناشی از ناتوانی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مربوطه را بدنبال خواهد داشت و به همین دلیل این موضوع جزو اولویت های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار گرفته است، از حضرتعالی دعوت می گردد تا طرح راه اندازی مطالعه همگروهی(کوهورت) سالمندی در شهر اصفهان به منظور تحت نظر قرار دادن ابعاد گوناگون این پدیده و دستیابی به راهکارهای رسیدن به سالمندی سالم در این جمعیت را به طور همه جانبه تدوین نموده و تا پایان آذر ماه در سامانه پژوهشیار ارائه فرمایید تا مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.

                                                                                                                              دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

                                                                                                                                  معاون تحقیقات و فناوری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir