دستورالعمل 37 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستورالعمل 37 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری روی سایت گروه(دستیاری پزشکی اجتماعی و خانواده) قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir