جلسه گزارش برنامه عملیاتی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 9 تیر ماه 99، جلسه گزارش اجرای برنامه عملیاتی جدید گروه و بررسی عناوین پژوهشی اساتید و گزارش ارزشیابی وبسایت گروه، در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir